Navigacija

Radio Idi

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Idi
Naziv pružaoca medijske usluge IDI-NINČIĆ d.o.o. Prijepolje
Broj dozvole 498/2011
Datum 26. decembar 2011.
Matični broj 20004509
PIB 103869462
Sedište i adresa pravnog lica Sedobro bb, Prijepolje
Telefon 033/710-105, 033/712-121, 033/711-715
Elektronska pošta idi_prijepolje@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vukman Ninčić
Glavni i odgovorni urednik Vukman Ninčić
Vlasnička struktura PMU 1.Vukman Ninčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 30/Prijepolje, Priboj, Pribojska Banja
Period važenja 16. decembar 2011. — 16. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 13. februar 2017.
Back to top