Navigacija

Narodni FM 88,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Narodni FM 88,3
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno društvo BRAVO PLUS d.o.o., Kragujevac
Broj dozvole 506/2013-2
Datum 8. novembar 2021.
Matični broj 20202874
PIB 104750815
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Aleksandra I 102, Kragujevac
Telefon 034/501-333
Faks 034/501-333
Elektronska pošta office@bravofm.net
Veb sajt www.bravofm.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Jakovljević
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Jakovljević
Vlasnička struktura PMU 1.Miodrag Jakovljević100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 147/Smederevska Palanka
Period važenja 7. oktobar 2013. — 7. oktobar 2029.
Back to top