Navigacija

Radio Čigra 107,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Čigra 107,2
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za propagandu i marketing REBUS d.o.o., Kruševac
Broj dozvole 523/2014-3
Datum 4. jul 2022.
Matični broj 06270441
PIB 10032468
Sedište i adresa pravnog lica Kosovska 35, Kruševac
Telefon 037/418-330
Faks 037/420-850
Elektronska pošta cigra107.2@gmail.com
Veb sajt www.radiocigra.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Bošković
Glavni i odgovorni urednik Dragan Bošković
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Bošković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 134/Kruševac
Period važenja 26. maj 2014. — 26. maj 2030.
Back to top