Navigacija

Radio IFM Braf 92,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio IFM Braf 92,7
Naziv pružaoca medijske usluge Predrag Filipović pr, agencija za usluge reklame i propagande BRAF, Topola
Broj dozvole 524/2014-2
Datum 10. jun 2022.
Matični broj 61391100
PIB 106362974
Sedište i adresa pravnog lica Beogradska 26, Topola
Telefon 034/681-2662, 064/212-3321
Elektronska pošta ifmradio@outlook.com
Veb sajt www.ifmradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Filipović
Glavni i odgovorni urednik Predrag Filipović
Vlasnička struktura PMU 1.Predrag Filipović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje 5-Lr 154/Topola
Period važenja 30. maj 2014. — 30. maj 2030.
Back to top