Navigacija

Radio Skay 88,90

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Skay 88,90
Naziv pružaoca medijske usluge Miloš Stošić pr agencija za marketing SKAY MEDIA TEAM, Ranutovac
Broj dozvole 529/2015
Datum 31. avgust 2015.
Matični broj 63241105
PIB 108135450
Sedište i adresa pravnog lica Ranutovac bb, Vranje
Telefon 062/555-830
Elektronska pošta kontakt@radioskay.com
Veb sajt www.radioskay.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Stošić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Stošić
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Stošić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 48/Trgovište
Period važenja 31. avgust 2015. — 31. avgust 2023.
Back to top