Navigacija

Radio Zvečka 97,70

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Zvečka 97,70
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing PLUS FM RADIO d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 530/2015-6
Datum 16. oktobar 2023.
Matični broj 21038229
PIB 108633593
Sedište i adresa pravnog lica Jug Bogdanova 32, stan 1, Kruševac
Telefon 037/210-420, 063/810-6229
Elektronska pošta radiozvecka977@gmail.com
Veb sajt www.radiozvecka.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Gabrijela Savić
Glavni i odgovorni urednik Gabrijela Savić
Vlasnička struktura PMU 1.Gabrijela Savić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 157/Trstenik
Period važenja 31. avgust 2015. — 31. avgust 2031.
Back to top