Navigacija

Tdi Prijepolje 87,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Tdi Prijepolje 87,9
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI RADIO TELEVIZIJA d.o.o. Beograd
Broj dozvole 531/2015
Datum 7. septembar 2015.
Matični broj 17128388
PIB 102381838
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9881
Faks 011/308-9007
Elektronska pošta marketing@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 291/Prijepolje
Period važenja 7. septembar 2015. — 7. septembar 2023.
Datum brisanja dozvole 10. avgust 2017.
Back to top