Navigacija

Radio IN 95,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio IN 95,6
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TALAS d.o.o., Niš
Broj dozvole 532/2015-7
Datum 11. decembar 2023.
Matični broj 21035793
PIB 108621390
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Svetog Cara Konstantina 4, prilaz 10, objekat 1, Niš
Telefon 018/522-226
Elektronska pošta urednik@radiotalas.rs
Veb sajt www.radiotalas.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milica Radojković
Glavni i odgovorni urednik Milica Ivanović
Vlasnička struktura PMU 1.Milica Ivanović-50% 2.Milica Radojković-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 31/Niš
Period važenja 2. novembar 2015. — 2. novembar 2031.
Back to top