Navigacija

KTV Televizija

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) KTV Televizija
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću LINEA ELECTRONICS za proizvodnju trgovinu i usluge, Novi Sad
Broj dozvole 534/2015-4
Datum 2. novembar 2023.
Matični broj 08498156
PIB 102397379
Sedište i adresa pravnog lica Heroja Pinkija 75/11, Poštanski fah 1900, Novi Sad
Telefon 063/514-060, 060/0514-065
Faks 023/589-300
Elektronska pošta danica.ktvtelevizija@gmail.com
Veb sajt www.ktv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Danijel Radić
Glavni i odgovorni urednik Danijel Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Danica Radić-50% 2.Saša Radić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kikinda:Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Bečej, Zrenjanin, Žitište. Lokalno područje-L 151/Zrenjanin
Period važenja 18. septembar 2015. — 18. septembar 2031.
Back to top