Navigacija

Radio Strela 90,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Strela 90,7
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA TV STRELA d.o.o. Veliki Popović
Broj dozvole 536/2016-1
Datum 18. septembar 2017.
Matični broj 21321150
PIB 110232152
Sedište i adresa pravnog lica Veliki Popović bb, Veliki Popović
Telefon 035/621-360
Faks 035/621-888
Elektronska pošta rtvstreladoo@gmail.com
Veb sajt www.rtvstrela.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragoslav Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Dragoslav Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Dragoslav Stojanović-80% 2.Slađana Stojanović-20%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 310/Despotovac
Period važenja 8. februar 2016. — 8. februar 2024.
Back to top