Navigacija

Resavski radio 88,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Resavski radio 88,0
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RESAVSKI RADIO d.o.o., Belajnac
Broj dozvole 537/2016-2
Datum 18. mart 2024.
Matični broj 21036811
PIB 108626230
Sedište i adresa pravnog lica Belajnac, Despotovac
Telefon 062/243-633
Elektronska pošta resavskiradio@gmail.com
Veb sajt www.resavski.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Živanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Živanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 309/Veliki Popović
Period važenja 8. februar 2016. — 8. februar 2032.
Back to top