Navigacija

SOS Kanal

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) SOS Kanal
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K3
Datum 28. septembar 2011.
Matični broj 17153889
PIB 101994810
Sedište i adresa pravnog lica Trebinjska 7, Beograd
Telefon 011/285-2518
Faks 011/285-2523
Elektronska pošta office@soskanal.net; marketing@soskanal.net
Veb sajt www.soskanal.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragiša Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Dragiša Kovačević
Vlasnička struktura PMU 1.Dragiša Kovačević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2019.
Datum brisanja dozvole 13. april 2018.
Back to top