Navigacija

TV Centar

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Centar
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge TV CENTAR SVILAJNAC d.o.o. Svilajnac
Broj dozvole K11-3
Datum 30. decembar 2021.
Matični broj 20456540
PIB 105813096
Sedište i adresa pravnog lica Svetog Save 60, Svilajnac
Telefon 035/312-420
Faks 035/312-420
Elektronska pošta info@tvcentar.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Todorović
Glavni i odgovorni urednik Predrag Todorović
Vlasnička struktura PMU 1.Predrag Todorović-40% 2.Goran Jovović-30% 3.Igor Nikolić-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2027.
Back to top