Navigacija

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik Republike Srbije", br.18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


uklonjeno sa oglasne table 22. sep 2023.

ME Compras d.o.o., Beograd 1268/2023/1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 07. septembra 2023. godine objavljuje Nalog za dopunu prijave broj 1268/2023/1 od 18.08.2023. godine poslato ME Compras d.o.o., Beograd jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 22.09.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 18. sep 2023.

Radio Medveđa d.o.o., Medveđa 520/2023/3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31. avgusta 2023. godine objavljuje Upozorenje o potrebi pribavljanja prethodne saglasnosti u vezi promene vlasničke strukture broj 520/2023/3 od 03.08.2023. godine poslato PMU Radio Medveđa d.o.o., Medveđa, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 18.09.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 18. sep 2023.

Jablanović Co d.o.o., Plažane 1514/2022-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31. avgusta 2023. godine objavljuje Obaveštenje o stanju duga broj 1514/2022/5 od 26.06.2023. godine poslato Jablanović Co d.o.o., Plažane-TV Resava, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 18.09.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 28. jun 2023.

Vinogradina d.o.o., Valjevo 1672/2022/9

Regulatorno telo za elektronske medije dana 13. juna 2023. godine objavljuje Obaveštenje od 22. marta 2023. poslato PMU TVinogradina d.o.o. Kula-Radio Kula, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 28.06.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 12. maj 2023.

Televizija Smederevo d.o.o., TV SD, Smederevo 55/2023/4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. aprila 2023. godine objavljuje Obaveštenje od 22. marta 2023. poslato PMU Televizija Smederevo d.o.o., TV SD, Smederevo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 12.05.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 12. maj 2023.

RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac 08-639/2021/17

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. aprila 2023. godine objavljuje Obaveštenje od 27. marta 2023. poslato PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 12.05.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 25. apr 2023.

Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac 08-1153/2022/5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 10. aprila 2023. godine objavljuje Obaveštenje od 23.03.2023. godine poslato PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 24.04.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 13. apr 2023.

Jablanović Co d.o.o., Plažane 1514/2022-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 29. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge broj 1514/2022/4 od 14.03.2023. godine poslato PMU Jablanović Co d.o.o., Plažane-TV Resava, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.04.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 22. mar 2023.

RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac 08-639/2021/15

Regulatorno telo za elektronske medije dana 07. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge broj 08-639/2021/15 od 06.12.2022. godine poslato PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 23.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 20. mar 2023.

Media telekom d.o.o., Beograd RBG-16/22/2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 03. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o obustavi postupka odlučivanja po prijavi RBG-16/22/2 od 07.11.2022. godine poslato Media telekom d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 20.03.2023. godine

Kruna d.o.o., Čačak 05-2236/2020/16

Regulatorno telo za elektronske medije dana 01. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o izricanju mere opomene broj 05-2236/2020/16 od 06.12.2022. godine poslato PMU Kruna d.o.o., Čačak, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 16.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 16. mar 2023.

Kruna d.o.o., Čačak 05-10/2021/12

Regulatorno telo za elektronske medije dana 01. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o izricanju mere opomene broj 05-10/2021/12 od 06.12.2022. godine poslato PMU Kruna d.o.o., Čačak, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 16.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 13. mar 2023.

Mreža 3 d.o.o., Beograd 220/2015/27

Regulatorno telo za elektronske medije dana 24. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju predloga broj 220/2015/27 od 19.05.2022. godine poslato Mreža 3 d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 13. mar 2023.

Mreža 3 d.o.o., Beograd 219/2015/85

Regulatorno telo za elektronske medije dana 24. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju predloga broj 219/2015/85 od 19.05.2022. godine poslato Mreža 3 d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 08. mar 2023.

Udruženje građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd TVAV-3/2022/4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj TVAV-3/2022/4 od 31.10.2022. godine poslato Udruženju građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 08.03.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 27. feb 2023.

BM 57 d.o.o., Beograd KN/388-2560/18/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 10. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/388-2560/18/22-5 od 29.11.2022. godine poslato PMU BM 57 d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table 20.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 23. feb 2023.

Udruženje građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd RBG-19/22-7

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o izdavanju dozvole i odbijanju prijave broj RBG-19/22-7 od 26.12.2022. godine poslato Udruženju građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 23.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 23. feb 2023.

Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac 08-1153/2022/4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge K246-2 broj 08-1153/2022/4 od 06.12.2022. godine poslato PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 23.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 21. feb 2023.

Ismet Gormaz 2109/2022-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. februara 2023. godine objavljuje Odgovor na dopis broj 2109/2022-/2 od 17.01.2023. godine poslato Ismetu Gormazu, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 21.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 21. feb 2023.

Centar za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd 155/2023/1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. februara 2023. godine objavljuje Odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja broj 155/2023/1 od 23.01.2023. godine poslato Centru za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 21.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 13. feb 2023.

Centar za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd TVAV-4/22-7

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31. januara 2023. godine objavljuje Rešenje o izdavanju dozvole i odbijanju prijave broj TVAV-4/22-7 od 26.12.2022. godine poslato Centru za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 13. feb 2023.

Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo KN/410-379/19/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31. januara 2023. godine objavljuje Rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/410-379/19/22-5 od 29.11.2022. godine poslato PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 01. feb 2023.

McBoxs d.o.o., Novi Sad 05-2020/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17. januara 2023. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-2020/22 od 28.11.2022. godine poslato PMU McBoxs d.o.o., Novi Sad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 01. feb 2023.

Udruženje Novi Kneževac i okolina, Novi Kneževac 05-2018/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17. januara 2023. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-2018/22 od 28.11.2022. godine poslato PMU Udruženje Novi Kneževac i okolina, Novi Kneževac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.02.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 12. jan 2023.

Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo 08-304/22-9

Regulatorno telo za elektronske medije dana 29. decembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje broj 08-304/22-9 od 21.12.2022. godine poslato PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 12.01.2023. godine

Back to top