Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Нишка телевизија д.о.о., Ниш 638/2021/52

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. јуна 2024. године објављује Допис број 638/2021/52 од 25.04.2024. године послато ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш, јер достављање на други начин није било могуће.

TV Super-sat communication д.о.о., Београд 1486/2023/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јуна 2024. године објављује Решење о обустави поступка број 1486/2023/4 од 11.04.2024. године послато ПМУ TV Super-sat communication д.о.о., Београд-ТВ Супер сат, јер достављање на други начин није било могуће.

Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави- РТВ Браничево 1432/2023-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јуна 2024. године објављује Решење о обустави поступка број 1432/2023/5 од 08.02.2024. године послато ПМУ Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави- РТВ Браничево, јер достављање на други начин није било могуће.

Центар за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд 616/2024/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. јуна 2024. године објављује Налог за допуну пријаве 616/2024 број 616/2024/1 од 23.05.2024. године послато Центру за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 21.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 20. јун 2024.

РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027 548/2024/3

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. јуна 2024. године објављује Налог за доставу снимка број 548/2024/3 од 08.04.2024. године ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 20. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac - Radio Skay FM 97,7; 548/2024/10

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. јуна 2024. године објављује Налог за доставу снимка број 548/2024/10 од 08.04.2024. године послато ПМУ Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac - Radio Skay FM 97,7, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 19. јун 2024.

Удружење грађана Медија центар Ковачица, Ковачица 521/2024/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 03. јуна 2024. године објављује Налог за допуну пријаве број 521/2024/2 од 29.04.2024. године послато Удружење грађана Медија центар Ковачица, Ковачица, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 19.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Јефимија д.о.о., Крушевац 63/2023/5

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављујеОбавештење о меизмиреном дугу број 63/2023/5 од 09.04.2024. године послато ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

ME Compras д.о.о., Београд 1268/2023/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1268/2023/2 од 20.11.2023. године послато ME Compras д.о.о., Београд јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1271/2023/5

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1271/2023/5 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1270/2023/5

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1270/2023/5 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1715/2023/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1715/2023/2 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1578/2023/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1578/2023/2 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1250/2023/5

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1250/2023/5 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 13. јун 2024.

Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac 1272/2023/7

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. маја 2024. године објављује Решење број 1272/2023/7 од 08.02.2024. године послато Miloš Stošić pr Skay Media Team, Ranutovac, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.06.2024. године

уклоњено са огласне табле 03. мај 2024.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 309/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. априла 2024. године објављује Обавештење о стању дуга 309/2024 од 20.02.2024. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 17.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 02. мај 2024.

Jutro production д.о.о., Чачак-Радио Озон ФМ 98,3 240/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 240/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак-Радио Озон ФМ 98,3, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 02. мај 2024.

Круна д.о.о., Чачак-Радио Круна 227/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 227/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Круна д.о.о., Чачак-Радио Круна, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 02. мај 2024.

Радио Ваљево д.о.о., Ваљево-Радио Ваљево 234/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 234/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Радио Ваљево д.о.о., Ваљево-Радио Ваљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 02. мај 2024.

РТВ Екос-ЛЕ д.о.о., Власотинце-Радио Екос 92,9 238/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 238/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ РТВ Екос-ЛЕ д.о.о., Власотинце-Радио Екос 92,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 02. мај 2024.

Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш-Радио Сокобања 198/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 198/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш-Радио Сокобања, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 25. апр 2024.

Удружење Доловачки дар, Долово 598/2023/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 09. априла 2024. године објављује Решење о одбацивању приаве на Јавни конкурс број 598/2023/2 од 27.04.2024. године послато Удружењу Доловачки дар, Долово, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 25.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 24. апр 2024.

On line TV prodaja д.о.о., Београд 1532/2023/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. априла 2024. године објављује објављује Решење о обустави поступка престанка важења дозволе број 1532/2023/4 од 13.12.2023. године послато ПМУ On line TV prodaja д.о.о., Београд-ТВ Б1, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.04.2024. године

уклоњено са огласне табле 20. мар 2024.

БМ 57 д.о.о., Београд 1903/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.. марта 2024. године објављује Привремено решење број број 1903/2023 /1од 08.12.202,. године послато ПМУ БМ 57 д.о.о., Београд-ТВ Корени јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 20. мар 2024.

Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац 1700/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.. марта 2024. године објављује Обавештење о престанку важења дозволе број 100/2024 од 19.01.2024. године послато ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.03.2024. године

Back to top