Navigacija

Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet Republičke radiodifuzne agencije na osnovu odredbi člana 94 stav 4 u vezi člana 87 stav 2 Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.42/02, 97/04, 76/05, 79/05,62/06 i 85/06) i člana 51-53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 102/05), na sednici održanoj dana 22. januara 2009. godine, utvrdio je Listu kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

 

Lista kandidata za članove Upravnog odbora RTV stavlja se na uvid javnosti radi davanja prigovora najmanje 15 dana pre glasanja o kandidatima, u skladu sa odredbom člana 53 stav 3 Statuta RRA.

 

Prigovore slati na adresu Agencije:

Republička radiodifuzna agencija

Vasina 2-4

11000 Beograd

Back to top