Navigacija

Saopštenje posle sednice Saveta od 29. oktobra 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije izrekao je, na sednici održanoj 29. oktobra 2009, meru opomene televiziji Pink i podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog emitovanja emisije „Trenutak istine“, od 7. oktobra 2009. godine.


Savet smatra da je televizija Pink emitovanjem navedene emisije prekršila član 68 Zakona o radiodifuziji u kojem je, između ostalog, istaknuto da je emiter dužan da poštuje određene programske standarde i da ne emituje programe čiji sadržaji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine, kao i da takve programe jasno označi, a ukoliko ih emituje da to čini samo između 24,00 i 06,00 časova.

 

Posle ovog slučaja Savet je, u skladu sa svojim nadležnostima, dao nalog stručnim službama da se pod poseban nadzor stave programski formati sličnog sadržaja na svim televizijskim stanicama.

 

 

U Beogradu,

dana 29. oktobra 2009. godine

 

Republička radiodifuzna agencija

predsednik Saveta

 

Episkop jegarski dr Porfirije

Back to top