Navigacija

Sastanak sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija

Članovi Saveta Republičke radiodifuzne agencije razgovarali su sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović i njenim saradnicima iz Kancelarije sa sedištem u Beču.
 
Teme sastanka bile su nezavisnost rada regulatornog tela u novom okruženju, zatim izazovi u procesu digitalizacije, potreba za donošenjem nove medijske regulative u skladu sa međunarodnim obavezama, opstanak medija u periodu ekonomske krize.
 
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović je istakla da su ove teme aktuelne u čitavom regionu i da je na probleme u vezi sa tim potrebno glasno ukazati.
 
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija boravi u Beogradu povodom Druge OEBS konferencije medija jugoistočne Evrope, koja će biti održana od 20-21. septembra u Beogradu. Cilj konferencije je da naglasi i analizira najveće probleme i da ponudi konkretna rešenja sa posebnim fokusom na državne politike i zakonodavstvo, biznis i interese korporacija i strah od nasilja i autocenzure.
 
U Beogradu,
18. septembra 2012. godine
Služba za odnose sa javnošću
i međunarodnu saradnju
Back to top