Navigacija

Istraživanje o medijskoj pismenosti među predškolcima u Srbiji pruža važne uvide u njihovu interakciju sa digitalnim svetom

Uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope i u saradnji sa Regulatornim telom za elektronske medije u Srbiji (REM), sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje na temu medijske pismenosti predškolaca. Istraživanje pruža dragocen uvid i redefiniše naše razumevanje o tome kako najmlađi članovi društva vrše interakciju sa digitalnim svetom.

Istraživanje, sprovedeno uz aktivno učešće predškolskih vaspitačica/vaspitača, rasvetlilo je medijske navike najmlađih digitalnih građana i građanki Srbije. Zaključci otkrivaju da značajna većina predškolaca sada ima pristup ogromnom svetu interneta i društvenih mreža. Među svojim omiljenim „igralištima“ u onlajn svetu, Jutjub se pojavljuje kao šampion, privlačići pažnju više od polovine predškolaca, kojeg u stopu prati TikTok. Međutim, studija pokazuje i otrežnjujuće podatke kada je u pitanju uticaj digitalnih platformi na decu predškolskog uzrasta u Srbiji. 69,7 odsto  vaspitača i vaspitačica u predškolskim ustanovama obuhvaćenih istraživanjem, izrazilo je zabrinutost da je uticaj društvenih mreža na predškolce „štetan“ ili „veoma štetan“.

U skladu sa nalazima ovog istraživanja, REM namerava da pokrene kampanju medijske pismenosti koja ima za cilj ne samo podizanje svesti, nego i opremanje predškolskih vaspitačica/vaspitača materijalom potrebnim za podučavanje bezbedne navigacije u digitalnom svetu.

Ova inicijativa je podržana u okviru projekta „Zaštita slobode izražavanja i medija (PROFREX) u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku".

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1201/20230918-media-literacy-preschool-870x489.jpg
Back to top