Навигација

Јавне набавке

Поступак јавних набавки унутар Регулаторног тела за електронске медије уређен је Правилником о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије-пречишћен текст са изменама од 11.06.2024. године који је донет на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019)

Усвојен Годишњи план јавних набавки, објављен је на Порталу јавних набавки.


Архива јавних набавки

 
Back to top