Navigacija

Pregled lokacija, tv kanala i sadržaja multipleksa u simulkast mreži

Sa svih emisionih lokacija emituju se sledeći programi u DVB-T2 tehnici:

1. RTS-1
2. RTS-2
3. RTS DIGITAL
4. RTS-HD
5. TV PINK
6. O2
7. TV PRVA
8. HAPPY TV

Pored navedenih, zavisno od lokacije, emituju se (ili su u fazi instaliranja) i sledeći regionalni tv programi u DVB-T2 tehnici prikazani u priloženoj tabeli.

Tabelarni prikaz multipleksa po emisionim lokacijama

 

Back to top