Navigacija

Saopštenje Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu reakcija jednog broja nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT populacije, utvrdio da  se u predizbornom spotu predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u trajanju od minut i 30 sekundi,  na samom kraju spota sa televizijskog ekrana u kafiću, u kome se radnja spota odigrava, u šest navrata čuje uzvikivanje sa stadiona (na kome se odgirava fudbalska utakmica), koje glasi: „Vučiću, pederu!“. Posetioci kafića nazdravljaju i kažu: „U to ime!“. Predsednički kandidat uz osmeh odmahuje glavom, a gosti u kafiću uzvikuju „Eee!“. Ovakvim sadržajem je povređena odredba čl. 6. stav 3. Zakona o oglašavanju u kome se precizira da  „oglasna poruka ne sme da sadrži izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim“, bez obzira što je u konkretnom slučaju, u spotu predsedničkog kandidata, skandiranje  potpuno individualizovano.

Pružaocima medijskih usluga se nalaže da u roku od 24 sata obustave emitovanje navedenog spota,  a svako dalje emitovanje predstavlja osnov za izricanje mera u skladu sa ZEM.

Savet REM

Back to top