Navigacija

TV Connect Media NB d.o.o., Novi Pazar-TV Connect KN/222-1303/17/21-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. juna 2021. godine objavljuje Privremeno rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/222-1303/17/21-2 od 27.04.2021. godine PMU TV Connect Media NB d.o.o., Novi Pazar-TV Connect, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 24.06.2021. godine

Back to top