Navigacija

Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV 05-1647/21

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje Nalog za dostavu dokumentacije broj 05-1647/21 od 08.09.2021. godine PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

Back to top