Navigacija

M o.d.-Radio Fokus plus 101,7, Vranje 05-698/21-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje rešenje broj 08-698/21-5 od 27.08.2021. godine PMU M o.d.-Radio Fokus plus 101,7, Vranje, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

Back to top