Navigacija

Media telekom d.o.o., Beograd RSR-8/22-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 13. septembra 2022. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj RSR-8/22-1 od 08.07.2022. godine poslato Media telekom d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 29.09.2022. godine

Back to top