Navigacija

Radio Čačak d.o.o., Čačak-Radio Čačak 103,8 08-1171/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. septembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1171/22 od 08.06.2022. godine poslato PMU Radio Čačak d.o.o., Čačak-Radio Čačak 103,8, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 26.09.2022. godine

Back to top