Navigacija

Softić d.o.o. Beograd 05-518/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. oktobra 2022. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole broj 05-518/22-5 od 07.10.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 09.11.2022. godine

Back to top