Navigacija

Megaton producition d.o.o., Beograd 05-1527/22-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. decembra 2022. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole za pružanje medisjke usluge broj 05-1527/22-2 od 29.11.2022. godine poslato PMU Megaton producition d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.01.2023. godine

Back to top