Navigacija

Udruženje Novi Kneževac i okolina, Novi Kneževac 05-2018/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17. januara 2023. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-2018/22 od 28.11.2022. godine poslato PMU Udruženje Naovi Kneževac i okolina, Novi Kneževac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.02.2023. godine

Back to top