Navigacija

Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac 08-1153/2022/4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge K246-2 broj 08-1153/2022/4 od 06.12.2022. godine poslato PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 23.02.2023. godine

Back to top