Navigacija

Media telekom d.o.o., Beograd RBG-16/22/2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 03. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o obustavi postupka odlučivanja po prijavi RBG-16/22/2 od 07.11.2022. godine poslato Media telekom d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 20.03.2023. godine

Back to top