Navigacija

RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac 08-639/2021/15

Regulatorno telo za elektronske medije dana 07. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge broj 08-639/2021/15 od 06.12.2022. godine poslato PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 23.03.2023. godine

Back to top