Navigacija

166.vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 166. vanrednoj sednici održanoj 19. marta 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Reality putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd, uz korišćenje tehničke mere operatora „roditeljska zaštita“ tj. da je za pristup programu potrebno uneti PIN- Cod.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Music 2 putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Premium putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd. 
Back to top