Navigacija

200. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 200. vanrednoj sednici održanoj 6. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Advantec Group d.o.o., ul. Savski T 9, Beograd- TV High One putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY, ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Zona plus d.o.o., ul. Branka Radičevića 30, Niš- Zona Plus putem kablovsko distributivnog sistema Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o. – SBB, Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd, na području Niš, Kruševac, Pirot, Bor
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Comedy putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Horor putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Music 4 putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Music 5 putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pinkpedija putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Društvu za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL d.o.o., ul. Trebinjska 7, Beograd- SOS KANAL putem kablovsko distributivnog sistema SRB Digital.d.o.o., ul. Kej 37. Sandžačke divizije 29a, Novi Pazar;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa NOVA.RS TELEVISION d.o.o. Pančevački put 38v, Beograd- NOVA.RS 2 putem kablovsko distributivnog sistema RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE VIZIJA d.o.o., ul. Kompleks jezero A/32, Novi Pazar;
 • Oduzeta je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa Društva sa ograničenom odgovornošću Impres, ul. Dunavska 2, Bačka Topola – TV Trend, br. K45/1 od 09. novembra 2011. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji;
 • Oduzeta je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa Specijalizovano preduzeće za radio-difuzne, video i audio usluge "TV-Studio Spectrum" d.o.o., ul. Pere Erjaveca bb, Lazarevac- TV Spectrum, br. K83/1 od 07. decembra 2011. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 6. Zakona o radiodifuziji;
 • Savet RRA je razmatrao predstavke, pokreta Dveri, Srpske radikalne stranke i Treće Srbije, koje su prethodnih dana dostavljene Agenciji. Na osnovu izveštaja Službe za nadzor i analizu, Savet je utvrdio neravnomernu zastupljenost učesnika izborne kampanje u programima emitera.Savet još jednom upozorava emitere da su dužni da obezbede ravnomernu zastupljenost svih učesnika u izbornom procesu u programima u skladu sa odredbama Zakona. Savet posebno ističe da je članom 68. stav 1. tačka 6a Zakona o radiodifuziji predviđena obaveza svih emitera da prilikom emitovanja programa u toku predizborne kampanje obezbede ravnomernu zastupljenost bez diskriminacije svim učesnicima kampanje.Takođe, članom 4. Odeljka 1 Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, nalaže se da izveštavanje o predizbornim aktivnostima treba da bude zasnovano na načelima objektivnosti, ravnomernosti i zaštite javnog interesa.
 • Savet RRA razmatrao je predstavku izborne liste DSS – Vojislav Koštunica na programske sadržaje Udruženja građana Forum žene Prijepolja – TV Forum, iz Prijepolja zbog kršenja odredbi Zakona o radiodifuziji i Opšteg obavezujućeg uputstva i istu je odbacio kao očigledno neosnovanu;
 • Savet RRA razmatrao je predstavku Liberalno demokratske partije – LDP u vezi sa odbijanjem RDU Radio Televizija Srbije (RTS) da emituju spot „Pravo“ i istu odbacio kao očigledno neosnovanu.
Back to top