Navigacija

363. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 363.vanredne sednice Saveta održane 19.12.2019.godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 2. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 3. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.H. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 4. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 5. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi H.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 6. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 7. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi J.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 8. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Lj.J.Dž. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 9. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 10. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.C. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 11. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 12. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 13. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.H. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 14. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.T. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 15. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.C. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 16. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 17. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Ž.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 18. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Ž.D.podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 19. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 20. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 21. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi B.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 22. razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 23. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.I. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 24. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Dž.A. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 25. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.H. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 26. razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 27. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi J.C. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 28. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 29. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Lj.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 30. razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 31. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 32. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 33. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 34. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi O.G. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 35. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.G. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 36. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 37. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 38. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.R. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 39. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 40. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Z.M.H. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 41. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 42. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.R. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 43. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 44. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.F. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 45. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 46. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 47. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi B.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 48. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi B.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 49. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 50. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.N. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 51. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.G. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 52. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.T. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 53. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 54. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.V. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 55. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 56. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 57. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.Č. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 58. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.Č. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 59. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 60. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.L.podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 61. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 62. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Ž.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 63. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 64. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 65. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.I. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 66. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.V. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 67. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 68. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.L. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 69. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.N. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 70. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.R. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 71. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 72. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 73. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.Ć. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 74. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.A. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 75. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.A. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 76. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.R. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 77. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.C. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 78. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 79. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.A. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 80. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.N. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 81. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 82. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 83. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.N. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 84. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.J. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 85. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 86. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 87. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.Đ. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 88. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.D. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 89. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L.V. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 90. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 91. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 92. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd; 
 93. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 94. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.S. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 95. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.T. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 96. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.Dž. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 97. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.I. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 98. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.L. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 99. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.Č. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 100. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 101. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Z.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 102. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku ispravke rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/451-2291/19-1 od 28. novembra 2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Positive Production d.o.o. Beograd - Balkan Trip utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 103. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K275: Privredno društvo Rivijera film d.o.o. Beograd - C&CC;
 104. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku ispravke rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/93-1447/17/19-2 od 10. oktobra 2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. - ogranak Svet Plus Beograd - TV K::CN Svet plus 3 utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 105. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Happy TV d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 106. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - Novosadska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 107. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Fakulteta tehničkih nauka podnetog protiv Radiodifuznog preduzeća 021 d.o.o. Novi Sad;
 108. Razmatranje izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod jmu radio-televizija srbije (RTS) za mesec novembar 2019 godine;
 109. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Privredno društvo za marketing video produkciju i usluge Kitchen TV d.o.o. Beograd - Kitchen TV, za promenu vlasničke strukture;
 110. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi promene vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Privrednog društva Beta radio d.o.o. Beograd - Radio AS FM Beograd 107,9;
 111. Donošenje odluke po zahtevu za saglasnost za promenu Programskog elaborata pružaoca medijske usluge Televizija sporta i zdravlja SOS kanal plus d.o.o. Beograd - TV SOS Kanal plus;
 112. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 113. Informacija o izboru predsedavajućeg Mediteranske mreže regulatornih tela za 2020. godinu;

Zapisnik sa 363. vanredne sednice

 

Back to top