Navigacija

367. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 367.vanredne sednice Saveta održane 20.01.2020. godine

 1. Donošenje odluke o utvrđivenju Predloga Pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje;
 2. Donošenje odluke o zaključivanju Aneksa 1. Protokola o saradnji (REM br. 01-2446/16 od 13.09.2016. godine i RATEL br. 1-01-34901-167/16 od 13.09.2016. godine);
 3. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke Saveta Regulatora od 19. decembra 2019. godine kojom daje saglasnost za promenu vlasničke strukturu po prijavi pružaoca medijske usluge Kitchen TV d.o.o. Beograd-Kitchen TV;
 4. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Fortus media d.o.o. Beograd - Dečija TV kabal., zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;      
 5. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Ema d.o.o. Bujanovac - Ema Radio 88,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Barajevo d.o.o. Barajevo - Radio Barajevo 105,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Čačak d.o.o. Čačak - Radio Čačak 103,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Ljubovija d.o.o. Ljubovija - Radio Ljubovija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o. Kraljevo - Radio Melos 107,0, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Novosti d.o.o. Beograd - Radio Novosti, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Ozon d.o.o. Sremska Mitrovica - Radio Ozon 91,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Play radio d.o.o. Beograd - Radio Play, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Prima International d.o.o. Bajina Bašta - Radio Primus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Santos-comerce d.o.o. zrenjanin - Radio Santos 105,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Šumadija d.o.o. Aranđelovac - Radio Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Refref d.o.o. Novi Pazar - Radio Refref 105,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Protokol K-1 d.o.o. Leskovac - TV Protokol K-1 kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 18. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D. K., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 19. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi O. K., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 20. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S. P., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 21. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Đ. M., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 22. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D. J., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd;
 23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Pingvin d.o.o. Beograd - Radio S3;
 24. Donošenje odluke po zahtevu za pristup informaciji od javnog značaja br. 05-55/20 od 9. januara 2020. godine, podnet od strane Centra za borbu protiv kriminala i korupcije, ul. Moravska 8, Ćićevac;
 25. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge YU Eco d.o.o. Subotica - Radio YU Eco 100,6 za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole;
 26. Obaveštenje Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije - RTS 1;
 27. Obaveštenje Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu Pink International Company - TV Pink M;
 28. Obaveštenje Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu Happy TV d.o.o. Beograd - Nacionalna Hepi TV;

Zapisnik sa 367. vanredne sednice

Back to top