Navigacija

368. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 368. vanredne sednice Saveta održane 03.02.2020. godine

  1. Razmatranje obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije Beograd - RTS 1 i donošenje odluke;
  2. Razmatranje obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu PMU Happy TV d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
  3. Razmatranje obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu PMU Pink International Company d.o.o. Beograd - TV Pink M i donošenje odluke;
  4. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Klik-Komerc d.o.o. Gornji Milanovac - TV Klik;
  5. Donošenje odluke u postupku vraćanja oduzete dozvole pružaocu medijske usluge RTV Prima internacional d.o.o. Bajina Bašta – TV Prima zbog izmirenja dugovanja po članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;

Zapisnik sa 368. vanredne sednice

Back to top