Navigacija

371. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 371. vanredne sednice Saveta održane 12.02.2020. godine

  1. Razmatranje molbe za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink i Radio Pink za 2020. godinu i donošenje odluke;
  2. Razmatranje molbe za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge PMU Pink International Company d.o.o. Beograd - 54 kablovskih PMU - 53 TV i 1 Radio za kablovsko pružanje medijskih usluga za 2020. godinu i donošenje odluke;
  3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Pruga d.o.o., Lajkovac - Radio Pruga 96,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  4. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak - TMS Televizija Telemark pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K454: Preduzeće za informisanje i marketing Pink Internationa Company d.o.o., Beograd - Superstar HD;
  6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Radio televizija Sokobanja a.d., Niš - Radio Sokobanja;
  7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K450:  Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo - Slobodna televizija;

Zapisnik sa 371. vanredne sednice

Back to top