Navigacija

1. sednica po hitnom postupku

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 1. sednice Saveta po hitnom postuku održane 19.03.2020. godine

  1. Donošenje odluke o objavljivanju saopštenja za medije
  2. Razmatranje i donošenje odluke po molbi PMU Pink International Company d.o.o. Beograd za odlaganje obaveza koje tek dospevaju za period mart – maj 2020. god
  3. Razmatranja molbe RAB Srbija za oslobađanje plaćanja naknade PMU za pružanje medijske usluge

Zapisnik sa 1. sednice po hitnom postupku

 

Back to top