Navigacija

378. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 378. vanredne sednice Saveta održane 12.05.2020. godine

  1. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi programskog sadržaju emitovanog na programu pružaoca medijske usluge Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink u emisijama „Svitanje“, „Novo jutro“, „Nacionalni dnevnik“, programima vesti i specijalnim emisijama posvećenim pandemiji COVID 19, prikazanih u periodu od 14. do 23. aprila 2020. godine i donošenje odluke;
  2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi programskog sadržaju emitovanog na programu pružaoca medijske usluge Happy TV d.o.o. Beograd - Happy TV u emisiji „Dobro jutro, Srbijo“ dana 18.04.2020. godine i donošenje odluke;
  3. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi programskog sadržaju emitovanog na programu pružaoca medijske usluge usluge Happy TV d.o.o. Beograd - Happy TV u emisija „Goli život“ dana 23.04.2020. godine i donošenje odluke;
  4. Razmatranje zahteva i donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Toxic television Network d.o.o., Beograd - Toxic RAP, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  5. Razmatranje zahteva i donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Toxic television Network d.o.o., Beograd - Toxic Folk, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  6. Informacija o presudi Vrhovnog kasacionog suda Uzp br. 322/19 od 28.02.2020. godine donetoj po zahtevu za preispitivanje sudske odluke koju je podneo pružalac medijske usluge D.o.o. Kanal 9 za marketing, radio i TV, Novi Sad, protiv presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-7 U. 9719/19 (15) od 13.08.2019. godine kojom je odbijena njegova tužba podneta radi poništenja rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 02-445/15-35 od 28.04.2015. godine

Zapisnik sa 378. vanredne sednice

Back to top