Navigacija

2. sednica po hitnom postupku u 2020.godini

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 2. sednice Saveta po hitnom postuku održane 01.06.2020. godine

  1. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa političkom oglasnom porukom (spotom) Srpske napredne stranke u kome predsedik Republike Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4-5 godina, u trajanju od 55 sekundi, emitovane na programima više PMU dana 29. maja 2020. godine i donošenje odluke;
  2. Razmatranje zahteva pružaoca medijske usluge «Adria News S.à.r.l. Luxembourg – TV N1» za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja političke oglasne poruke (spota) Srpske napredne stranke sa pravilima o zaštiti maloletnika i donošenje odluke.

Zapisnik sa 2. sednice po hitnom postupku

Back to top