Navigacija

236.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 236. redovne sednice Saveta održane 05.05.2022. godine

1.   Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:

  • 235. redovne sednice održane 30.03.2022. godine
  • 423. vanredne sednice održane 04.04.2022. godine;
  • 424. vanredne sednice održane 15.04.2022. godine; 
  • 425. vanredne sednice održane 18.04.2022. godine; 
  • 1. hitne sednice u 2022. godini održane 01.04.2022;

2.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
3.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
4.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU East Star Group d.o.o., Knjaževac – TV Knjaževacinfo, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
5.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU MM Promenada 2010 d.o.o., Batočina – Radio Batočina 100,6;
6.    Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, a na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
7.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
8.    Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio-televizija Šabac d.o.o., Šabac - Radio Šabac 103,7, shodno odredbi iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
9.    Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važanje dozvole PMU Televizija sporta i zdravlja SOS Kanal Plus d.o.o., Beograd – Sos kanal plus pre isteka vremena na koje je izdata, zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
10.    Razmatranje molbe PMU Televizija sporta i zdravlja SOS Kanal Plus d.o.o. iz Beograda – TV SOS Kanal Plus za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;
11.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata prema PMU Udruženje za medijsku afirmaciju MAT, Inđija – TK Turistički kanal, shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
12.    Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec februar 2022. godine i donošenje odluke; 
13.    Razmatranje zahteva PMU Baltazar d.o.o., Niš – Karolina lagana i fina 90,5, za davanje saglasnosti na promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
14.    Razmatranje zahteva PMU Radio Karolina d.o.o., Beograd – Radio Karolina 106,3 za davanje saglasnosti na promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
15.    Razmatranje zahteva PMU Rimi Media Group d.o.o., Beograd – Radio Karolina plus 104,5 za davanje saglasnosti na promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
16.    Razmatranje zahteva PMU Kolorton Print d.o.o. Beograd – Radio Cherry za davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
17.    Razmatranje zahteva PMU TV Artvizija d.o.o., Niš – Artvizija za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
18.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine od 12:00 do 13:00 časova u programu PMU RTV Belle Amie d.o.o. , Niš - TV Belle amie i donošenje odluke;
19.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine od 12:08 do 13:02 časova u programu Sat-TV Communications eksport-import d.o.o., Požarevac – SAT TV i donošenje odluke;
20.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi emisijom „Na večeri kod...“ emitovanom dana 28.02.2022. od 22.00 do 23:30 časova, dana 01.3. 2022. od 04:00 do 05:30 (repriza), dana 07.03.2022 od 22:00 do 23:30 časova, dana 08.3. 2022. od 04:00 do 05.30 (repriza) i dana 12.03.2022. od 11:00 do 12:30 (repriza) u programu Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije, Beograd – RTS1 i donošenje odluke;
21.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine od 12:05 do 13:00 časova u programu PMU Televizija sporta i zdravlja SOS kanal Plus d.o.o., Beograd – TV Sos kanal plus i donošenje odluke;
22.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Presek“ emitovanom dana 17.02.2022. godine u programu PMU B92 d.o.o., Beograd – TV B92 i donošenje odluke;
23.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa objavljivanjem promotivnog predizbornog spota u emisiji „Vesti“ dana 03.03.2022 godine u periodu od 23:23:00 do 23:24:00 časa u programu PMU Radiodifuzno preduzeće B92 d.o.o., Beograd – TV B92 i donošenje odluke;
24.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine od 12:09 do 13:01 časova u programu PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most i donošenje odluke;
25.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine od 12:07 do 13:00 časova u programu PMU Zona Plus d.o.o, Niš – TV Zona Plus i donošenje odluke;
26.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prenosom predizbornog skupa SNS u Merošini dana 19.02.2022. godine programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – Vesti i donošenje odluke;
27.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programskim sadržajem emitovanim dana 11.03.2022. godine i 14.03.2022. godine u programu PMU Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – TV Novi Pazar i donošenje odluke;
28.    Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programskim sadržajem emitovanim dana 19.03.2022. godine u programu PMU VTV d.o.o., Subotica - TV Subotica i donošenje odluke; 
29.    Izbor zamenika predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije;
30.    Razno.

Zapisnik sa 236. redovne sednice

Back to top