Navigacija

463. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red 463. vanredne sednice održane 20.09.2023. godine

 1. Razmatranje dopisa Državne revizorske institucije broj 400-796/2023-06/6 od 24. avgusta 2023. godine o korišćenju pečata i donošenje odluke;
 2. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“ i jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“;
 3. Razmatranje prijave Miroslava Popovića u vezi sa emisijom „Da li... sa Dalilom“, emitovane dana 05. 03. 2023. godine u periodu od 19:00:03 do 19:47:29 časova u programu PMU Hype Production d.o.o., Beograd – Hype i donošenje odluke;
 4. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa spotom emitovanim dana 17.12.2022. godine u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – Vesti i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Jutarnji program“ emitovanom dana 01. 07.2023. godine od 08:15– 09:00 časova u programu PMU Prva televizija D.O.O. – Prva TV i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU Studio Mag d.o.o., Obrenovac - TV Mag za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 7. Razmatranje zahteva Željka Mitrića pr Taxi prevoz Pančevo - Radio Klik za upis medijske usluge radija u Registar medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 1347/2023
 8. Razmatranje zahteva PMU Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - Novosadski radio za upis medijske usluge radija u Registar medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV;
 10. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Jefimija d.o.o. – TV Jefimija iz Kruševca i donošenje odluke;
 11. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Štampa, radio i film d.o.o., Bor – TV Bor i donošenje odluke;
 12. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Radio televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o., Kraljevo – TV Kraljevo i donošenje odluke;
 13. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos – kabl i donošenje odluke;
 14. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos i donošenje odluke;
 15. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Vranjska plus d.o.o., Vranje – Vranjska plus i donošenje odluke;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole PMU Pi Canal d.o.o., Pirot – TV PI Kanal, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Izveštaj sa devetnaestog plenarnog skupa Evropske grupe regulatora za audio-vizuelne medijske usluge (ERGA), održanog u periodu od 28. do 29. juna 2023. godine u Napulju, Italija.

Zapisnik sa 463. vanredne sednice

Back to top