Navigacija

246.redovna sednica

Redovne sednice SavetaVanredne sednice Saveta

Dnevni reda 246. redovne sednice održane 08.02.2024. godine

 1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:
 2. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“;
 3. Razmatranje i donošenje odluke o određivanju Saše Simovića kao lica za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, usled privremenog odsustva načelnice Pravne službe, do njenog povratka;   
 4. Razmatranje i donošenje odluke o objavljivanju javnog poziva na sajtu Regulatornog tela za elektronske medije kojim se pozivaju svi koji imaju nameru da pružaju medijske usluge na zahtev (nelinearne medijske usluge), da podnesu zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 87. Zakona o elektronskim medijima;
 5. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. 1938/2023/1 od 08.12.2023. godine kojim je utvrđena visina godišnje naknade za pružanje medijske usluge pružaocu Miloš Stošić pr Agencija za marketing SKAY Media team Ranutovac - TV Skay putem elektronskih komunikacionih mreža (izuzev terestričke);
 6. Razmatranje zahteva PMU Rimi Media Group d.o.o., Beograd – Radio Karolina plus 104,5 za produženje važenja dozvole za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 99. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke
 7. Razmatranje zahteva PMU Radio televizija TV Strela d.o.o., Veliki Popović - Radio Strela 90,7 za produženje važenja dozvole za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 99. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke
 8. Razmatranje zahteva PMU Resavski radio d.o.o., Belajnac - Resavski radio 88,0 za produženje važenja dozvole za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 99. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke
 9. Izveštaj sa sastanka Evropske platforme regulatornih tela 18-20. oktobar 2023. godine Bukurešt, Rumunija;
 10. Izveštaj o bilateralnoj poseti zaposlenih REM-a Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK) 22-26. januara 2024. godine Ankara, Turska;
 11. Izveštaj sa 20. plenarne sednice ERGA-e održane 14.12.2023. godine u Briselu;
 12. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa filmom „Tajkunske rukoveti“, emitovanom 13.12.2023. godine u programu PMU Nacionalna Happz TV i donošenje odluke;
 13. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“, emitovanom 11.12.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 14. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“, emitovanom 12.12.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 15. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“, emitovanom 15.6.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 16. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Novo vikend jutro“, emitovanom 8.12.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 17. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Hit tvit“, emitovanom 10.12.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 18. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Novo jutro“, emitovanom 13.8.2023. godine u programu PMU Pink TV i donošenje odluke;
 19. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“, emitovanom 2.11.2023. godine u programu PMU TV B92 i donošenje odluke;
 20. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“, emitovanom 1.11.2023. godine u programu PMU TV B92 i donošenje odluke;
 21. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“, emitovanom 21.11.2023. godine i dr. u programu PMU TV Prva i donošenje odluke;
 22. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Brze vesti“, emitovanom 12.12.2023. godine u programu PMU TV Studio B i donošenje odluke;
 23. Izveštaj Službe za monitoring po službenoj dužnosti povodom prijave Stranke pravde i pomirenja protiv PMU RTV Novi Pazar d.o.o, Novi Pazar i donošenje odluke;
 24. Izveštaj o programskom sadržaju pod nazivom „Ja Aleksandar: državni gambit“ na programu kablovskog PMU TV N1 emitovanog 02.11.2023. godine  od 20 časova i donošenje odluke;
 25. Izveštaj Službe za nadzor i analizu u vezi sa ocenom programskog elaborata PMU Radio Zvečka 97,70 i donošenje odluke;
 26. Donošenje odluke u postupku izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u „Sl. glasnik RS“, broj 6/2023;
 27. Donošenje odluke u postupku izdavanja dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za regionalna područja, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u „Sl. glasnik RS“, broj 45/2023;
 28. Donošenje odluke u postupku izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u „Sl. glasnik RS“, broj 45/2023;
 29. Donošenje odluke u postupku izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području Autonomne pokrajine Vojvodine, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u „Sl. glasnik RS“, broj 58/2023;
 30. Donošenje odluke u postupku izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području - Šid, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u „Sl. glasnik RS“, broj 58/2023;
 31. Donošenje odluke u postupku imenovanja jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove ,,Radio-televizija Srbije“ (RTS);
 32. Donošenje odluke u postupku imenovanja dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove ,,Radio- televizija Vojvodine“ (RTV);
 33. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU McBOX d.o.o., Novi Sad – Music Box TV Ruka Hore-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 100. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 34. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Braničevo Medija Centar d.o.o., Petrovac – RTV Braničevo, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 100. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
 35. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Pi Canal d.o.o., Pirot – TV PI Kanal pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 100 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 36. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTV Šumadija, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 100 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 37. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 100 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 38. Razmatranje molbe PMU Pink media group d.o.o., Beograd – TV Pink i Radio Pink o odobrenju načina plaćanja naknade za pružanje medijske usluge za 2024. godinu i donošenje odluke.
 39. Razmatranje molbe PMU Pink media group d.o.o., Beograd o odobrenju načina plaćanja naknade za pružanje medijske usluge – 60 kablovskih dozvola – 59 TV i 1 radio za 2024. godinu i donošenje odluke;
 40. Razmatranje zahteva PMU Sport FM d.o.o., Beograd – Welcome to fun radio o pristupu eksperimentalnom multipleksu digitalnog radija DAB+ i donošenje odluke.
 41. Razno;

Zapisnik sa 246. redovne sednice
 

Back to top