Navigacija

Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju 19. novembar 2009. godine Danom žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na području grada Beograda, kao i sve radiodifuzne organizacije kojima su izdate dozvole za emitovanje programa za područje cele Republike, da u skladu sa odlukom gradonačelnika grada Beograda o proglašenju 19. novembra 2009. godine za Dan žalosti, zbog sahrane patrijarha srpskog Pavla, svoj program prilagode navedenim okolnostima u skladu sa Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije. 

U skladu sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti: 

  1. emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

U Beogradu,
dana 17. novembar 2009. godine 


Republička radiodifuzna agencija
Izvršni direktor
Rajka Galin Ćertić

Back to top