Navigacija

Obaveštenje o merama RRA protiv nelegalnog emitovanja programa

Povodom navoda Nezavisnog društva novinara Vojvodine, objavljenom u dnevnom štampi, da se broj radio i TV stanica koje emituju program bez dozvole uvećao u protekle dve godine, podsećamo na mere koje je Savet preduzeo u proteklom periodu.

Nakon dostavljenih merenja radiofrekvencijskog spektra, za koje je nadležna Republička agencija za telekomunikacije, RRA donosi rešenja o zabrani emitova programa i podnosti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu za prekršaje.

U vezi sa tim urađeno je 102 rešenja o zabrani emitovanja programa, podneto 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, doneto 76 zaključaka o dozvoli izvršenja rešenja protiv pravnih ili fizičkih lica koja nisu postupila po rešenjima o zabrani emitovanja programa, podneto 18 zahteva za pružanje pomoći u sprovođenju izvršenja i podneto četiri krivične prijave protiv NN izvršioca za krivično delo skidanja pečata Agencije.

U saradnji sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, podneto je 16 krivičnih prijava protiv RTV stanica koje emituju program bez dozvole. Ostvarenom saradnjom Savet smatra da će u velikoj meri rešiti problem nelegalnog emitovanja programa u Republici Srbiji.

Savet Republičke radiodifuzne agencije preduzeo je sve radnje definisane Zakonom o radiodifuziji, kako bi stao na put nelegalnom emitovanju programa i u tom smislu pokrenuo postupke pred nadležnim organima od kojih očekuje da će u što kraćem roku doneti odluke.

U Beogradu,
dana 14. juna 2010. godine

 

Republička radiodifuzna agencija
Predsednik Saveta
Episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

Back to top