Navigacija

Saopštenje o suzbijanju radio-piraterije

U cilju efikasnijeg suzbijanja radio-piraterije, RRA je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal podnela 50 krivičnih prijava protiv radio-stanica koje neovlašćeno emituju program i nalaze se u proceduri zatvaranja.

 

Reč je o redovnoj aktivnosti RRA u isključivanju nelegalnih radio i tv-stanica, u koju je uključeno i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, imajući u vidu da  ono raspolaže efikasnijim zakonskim ovlašćenjima za suzbijanje ove vrste dela. Takva praksa će se nastaviti i ubuduće i to tako što će RRA u saradnji sa Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL) identifikovati prekršioce, a zatim podatke o tome predavati Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

 

 Portparol Saveta RRA

Srboljub Bogdanović
Kontakt-telefon 065/30 28 750

Back to top