Navigacija

Saopštenje o uplati 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije

Savet RRA je razmatrajući godišnji obračun za proteklu godinu utvrdio da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda i na ime ostvarene razlike je uplaćeno 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije. Shodno Zakonu o radiodifuziji, razlika sredstava biće raspoređena na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.  

 

Beograd, 12. jula 2010. godine

 

Portparol Saveta RRA

Srboljub Bogdanović

Back to top