Navigacija

Episkop jegarski Porfirije, predsednik Saveta RRA: Potrebna su nam evropska zakonska rešenja

Delegacija Republičke radiodifuzne agencije, koju je predvodio predesednik Saveta episkop jegarski Porfirije, posetila je Savet za audiovizuelne medije Francuske CSA (francusko regulatorno telo) na poziv OEBS-a i Francuske ambasade.

Predsednik Saveta CSA Mišel Bojon primio je delegaciju i razgovarao o ulozi regulatornih tela, specifičnim problemima, rialiti progamima, praćenju i nadgledanju programa, procesu digitalizacije, zakonskoj regulativi kao i različitim spornim situacijama sa kojima su se suočavali u proteklom periodu. 

Poseta CSA je nastavljena predavanjima i radom sa službama koje vrše nadgledanje programa i u radu na procesu digitalizacije.

„Vrlo je važno da su problemi regulatornih tela slični našima i da su oni tokom vremena razvijali zakonska rešenja koja omogućavaju da se ti problemi rešavaju brže i efikasnije na način koji štiti gledaoce, ali ne ugrožava emitere. Načelno smo dogovorili dolazak eksperata iz Pariza za bolje rešavanje nekih naših problema“, izjavio je episkop jegarski Porfirije, predsednik Saveta RRA. 

Francusko regulatorno telo (CSA) prati programske sadržaje i ima zakonsku mogućnost zabrane emisija i sadržaja koji govore jezikom mržnje, ugožavaju maloletnike i dostojanstvo ličnosti, ili podstiču nasilje.

Načelnik Službe za nadzor i analizu u RRA Dragan Lukić smatra da je moguće na osnovu evropskih rešenja napraviti efikasan model praćenja i reagovanja  na izazove u spornim programima.

„ Značajno da sagledamo način rada drugih službi za monitoring, posebno onih koje imaju višedecenijsko iskustvo. Francusko regulatorno telo je izuzetno, a nama predstoji period primene evropskih normi,“ kaže Lukić.

Ugovori koje sa učesnicima rialiti programa zaključuju TV stanice u Francuskoj dostavljaju se regulatornom telu koje prati da li se taj ugovor poštuje. Poslednje ozbiljno kršenje propisa i ugrožavanje dostojanstva ličnosti u rialiti programima u Francuskoj je slučaj devojke koja je zavezana ogrlicom za psa živela u kućici i koja se ponašala kao pas.

Služba za odnose sa javnošću

Back to top